Správa serverů pro školy

Potřebujete řešit IT ve své škole a hledáte správce serverů, správce školní sítě a výpočetní techniky, který by převzal pod svou správu veškeré IT vybavení a postaral se o bezproblémový chod hardware i software? Jmenuji se Tomáš Hečko a nabízím veškeré práce spojené se zaváděním, výběrem, servisem, nastavením a kompletní správou školních serverů včetně navazující infrastruktury pro oblast Zlín a blízkého okolí. Mám bohaté zkušenosti v oboru, z nichž některé jsou i podpořeny certifikací samotných produktů a oficiálním partnerským zastoupením (např. Acronis).

Školní servery od A do Z

Správa školních serverů je komplexní záležitost, která vyžaduje řadu odborných znalostí a zkušeností v oboru. IT zázemí je dlouhodobě vnímáno jako potřebné z pohledu chodu celé školy, kdy je běžně využíváno učiteli i žáky nejen pro zabezpečení základních školních agend, ale stále více uplatňované
v rámci výuky. Správce počítačové sítě je pak role, která je pro naplnění těchto požadavků nezbytná.

Jak postupuji?

1. Nejprve provedu analýzu stávajícího řešení (server, počítačové sítě, síťové prvky). Dle výstupů z analýzy se společně se školou domluvíme, zdali ponecháme současný server, či vznikne zcela nové řešení.
Ponechání současného serveru Nákup nového serveru
2. Uskutečnění převzetí Dle požadavků vyberu nejvhodnější řešení, které následně detailně představím.
3. V případě potřeby dle předchozích zjištění provedu reinstalaci a znovunakonfigurování stávajícího serveru. Nový server nainstaluji, nakonfiguruji a uvedu do provozu.
4. Provedu revizi nastavení koncových stanic. Provedu instalace koncových stanic (počítačů, notebooků, tiskáren, …) a zapojím je do domény.
5. Otestuji jednotlivé funkcionality včetně fungování software.
6. Předám nastavené servery, síťové prvky a koncové stanice k užívání.
7. Proběhne nastavení servisních smluv.

Postarám se o HW i SW

Z výše uvedených důvodů je kvalitní, bezchybný a bezproblémový chod IT ve škole klíčový. Správa serverů ve škole je základním stavebním kamenem, na který navazuje správa počítačových sítí. Ta pokrývá jak rychlou a spolehlivou komunikaci uvnitř školy, tak svou propojenost do prostředí internetu. V neposlední řadě je potřeba nastavit i koncové stanice (počítače, tiskárny, projektory, …) tak, aby celé IT řešení tvořilo jednotný ekosystém spolupracujících zařízení.

Zodpovědně provedená správa serverů, sítí a ostatních periférií pro školy se neobejde bez podpory osvědčených softwarových řešení pro zabezpečení či zálohování.

 • Zajistím výběr nového serveru značky DELL a LENOVO, popřípadě jiného výrobce a instalaci tohoto serveru včetně jeho rolí jako DHCP, DNS, Active Directory, NPS, atd.
 • Provedu instalaci nového serveru na míru dle specifických potřeb školy.
 • Dle přání mohu převzít pod správu již stávající server a doporučit body, které by bylo vhodné v plánovaném časovém horizontu vylepšit.
 • Zabezpečím migraci/přenesení stávajících dat ze starého serveru na nový.
 • Na základě potřeb zajistím správu koncových zařízení (počítačů a notebooků) se systémem Windows a Linux.
 • Postarám se o montáž záložního UPS zdroje, který propojím se serverem a uložištěm, aby nedošlo v případě výpadku/kolize proudu ke ztrátě dat či poškození HW.
 • Kompletně nakonfiguruji infrastrukturu všech síťových prvků (router, switche, firewall, atd.).
  Zpřehledním správu počítačových sítí s ohledem na její udržitelnost a budoucí rozvoj.
 • Nastavím zálohování dat serveru na externí uložiště SYNOLOGY či jiné pomocí zálohovacího software ACRONIS nebo Windows Backup.
 • Nainstaluji antivirový software ESET (instalace, aktivace, nastavení) na jednotlivá zařízení.

Jestliže je Zlínský kraj vaši domovinou a správa serverů nebo správa školní sítě aktuální otázkou, na kterou stále hledáte odpověď,
neváhejte mě kontaktovat. Věřím, že najdeme řešení, jak vylepšit IT zázemí ve vaší škole.

Těším se na spolupráci!

PODPORA a zkušenosti

Microsoft
Microsoft Hyper-V
VMware
Linux
Acronis
Bakaláři
Windows Server
Office 365
PowerShell
MikroTik
cisco
ubiquiti
asc Edupage
ESET
BELLhop